Prettig volleyballen op je eigen niveau

Sportiviteit & Respect

Normen, waarden en fair play

De discussie over normen, waarden en fairplay is in geheel Nederland nog steeds erg actueel. SVI streeft er naar een vereniging te zijn waarin begrip en respect voor elkaar zeer hoog in het vaandel moeten staan. Daarom een document dat gedragscodes bevat voor verschillende doelgroepen binnen SVI. 

Sommige gedragscodes gelden in meer of mindere mate voor bepaalde doelgroepen. Voor ouders gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor de jeugdleden zelf. Hierdoor krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden, en daar kan men ook op worden aangesproken.

Gedragscode

Om ongewenst gedrag te voorkomen is het benoemen van gedragscodes die gelden noodzakelijk. Gedragscodes zijn regels die binnen de vereniging worden gehanteerd. Door met een grote regelmaat onze leden duidelijk te maken welke normen (regels) er gelden, proberen we duidelijk te maken dat bepaald gedrag gewenst of niet gewenst is. Normen gelden voor elke doelgroep in de vereniging (jeugd, senioren, bestuurders, trainers, vrijwilligers, ouders, supporters). Deze moet voor iedereen helder zijn.

Er zijn normen die voor iedereen gelden: 

 • Respecteer het volleybalspel en een ieder die er mee bezig is. 
 • Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig. 
 • Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij sport. 
 • Discriminatie en racisme door leden wordt door SVI Volleybal niet geaccepteerd. 
 • Voor vertrouwelijke informatie, vragen en opmerkingen kun je altijd terecht bij de verantwoordelijke bestuursleden. Zij zorgen ervoor dat het ook vertrouwelijk blijft!

Leden

 • Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten, je tegenstanders en de scheidsrechter. 
 • Speel volgens de geldende wedstrijdregels en presteer zo goed mogelijk. Corrigeer ook je medespelers die dit ‘even vergeten’. 
 • Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter en gebruik tegenover hen geen onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden. 
 • Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes en/of wens hen succes voor de volgende wedstrijden. Bedank ook de scheidsrechter. 
 • Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden. 
 • Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je leider, je teamgenoten of je ouders. 
 • Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat het iedere week weer mogelijk is om te trainen en wedstrijden te spelen. Vaak wordt dit als vanzelfsprekend ervaren, maar niets is minder waar. 
 • Heb respect voor eigendommen van de vereniging en zorg er voor dat voorzieningen als toiletruimten, douches, kleedkamers en kantine schoon en toegankelijk blijven . Dit geldt natuurlijk ook bij een uitwedstrijd.

Ouders

 • Moedig uw kind altijd aan om volgens de spelregels te spelen. 
 • Bedenk dat kinderen volleyballen voor hun plezier en niet alleen voor het plezier van ouders/verzorgers. 
 • Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen. Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren. 
 • Laat coachen en het leiden van het spel over aan de leiders en/of trainers. 
 • Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Positief aanmoedigen is altijd beter dan negatief. 
 • Val een beslissing van een scheidsrechter niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van deze mensen in twijfel. 
 • Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik voor-, na- en tijdens trainingen en wedstrijden door de jeugd te voorkomen. 
 • Erken de waarde en het belang van vrijwilligers. Zij geven hun tijd, kennis en enthousiasme om het volleyballen van uw kind mogelijk te maken. 
 •  Als je als ouder/verzorger wordt gevraagd ergens aan mee te helpen, stel je dan zoveel mogelijk positief op. Wanneer je gevraagd wordt als chauffeur mee te gaan, neem dan nooit meer mensen mee dan er gordels zijn in de auto. Rijd altijd alcohol- en drugsvrij!

Trainers en coaches

 • Wees redelijk in je eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van de spelers. Bedenk dat de jeugd ook veel andere interesses hebben. 
 • Besteed voldoende aandacht aan de spelregels (van het spel) en omgangsregels (zoals het schoonmaken van kleedkamers na trainingen en thuiswedstrijden), laat duidelijk merken dat dit afspraken zijn waar IEDEREEN zich aan moet houden. 
 • Zorg dat er goede afspraken zijn met ouders/verzorgers wat betreft rijden naar uitwedstrijden en andere zaken die ouders/verzorgers aangaan. 
 • Vermijd dat getalenteerde spelers worden voorgetrokken. De minder goede spelers hebben zeker evenveel aandacht nodig en hebben daar ook evenveel recht op. 
 • Leden volleyballen voor hun plezier en willen beter worden door te leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook. 
 • Voorkom geschreeuw en maak spelers nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen. 
 • Zorg dat je het materiaal gebruikt dat voldoet aan de normen en geschikt is of aangepast wordt voor de leeftijd en de vaardigheid. 
 • In alle situaties is veiligheid het belangrijkste item. 
 • Bij het indelen en het bepalen van de duur van de trainingstijden dient men rekening te houden met de mate waarin de kinderen volwassen zijn. 
 • Zorg dat zowel de spelers als jezelf respect hebben voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en begeleiders van de tegenstander. 
 • Neem geen risico’s bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of niet kan spelen. Jonge leden hebben een trainer/leider nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is. 
 • Schrijf of laat eens een leuk stukje schrijven voor de website, zowel sporters als buitenstaanders lezen het graag. (Bedenk: al zijn de prestaties nog zo slecht er is altijd wel wat positiefs te melden)! Het werkt vaak stimulerend naar de sporters. 
 • Ontvang bij thuiswedstrijden de tegenstanders op correcte wijze. Werk ook na de wedstrijden het één en ander op correcte wijze af. Zorg er zodoende voor dat er altijd goede contacten zijn met de tegenstanders en dat je je eigen vereniging, waarvan je lid bent, goed vertegenwoordigt.

Supporters

 • Denk eraan dat de jeugd en de spelers van de lagere seniorenteams en de recreanten voor hun eigen plezier deelnemen aan georganiseerde sportbeoefening. Zij doen dit niet voor het vermaak van toeschouwers. 
 • Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers en/of scheidsrechters. Maak mensen nooit belachelijk.
 • Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn. 
 • Veroordeel elk gebruik van geweld. Respecteer de beslissing van de scheidsrechters, trainers en begeleiders. 
 • Moedig de spelers altijd aan om zich aan de spelregels te houden. Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.

   Sporthal Zwolle-Zuid 
   van der Heijdenstraat 2
     8014 ZZ Zwolle
   038-4600065